Darowizna od rodziny – wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Niejednokrotność osoba otrzymująca darowiznę zastanawia się, jak należy postąpić w sytuacji otrzymania tak wysokiej kwoty gotówki. Wiele problemu sprawiają kwestie, takie jak: czas i miejsce zgłoszenia darowizny czy grupy podatkowe. Co powinieneś wiedzieć o otrzymywaniu darowizny?

Czym jest darowizna?

Darowizna to nic innego jak umowa, która wymaga od darczyńcy bezpłatnego świadczenia (kosztem swojego majątku) na rzecz osoby obdarowywanej. Darczyńca nie uzyskuje w zamian od obdarowanego żadnego świadczenia. Tak więc darowizna jest wzbogaceniem obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Przed laty darowiznę określano mianem aktu szczodrobliwości. Należy pamiętać, iż świadczenie darczyńcy może opierać się o: przeniesienie własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowania wieczystego, zwolnieniu z długu lub przejęciu długu. W związku z tak dużym zakresem działań i niejasnością darowizn wiele osób szuka pomocy w internecie, wpisując w wyszukiwarkę Google takie frazy, jak „porady prawne Kraków” czy „darowizna Warszawa”.

Grupy podatkowe – jak wygląda ich podział?

Obowiązek zapłacenia podatku zależy od faktu, jaka jest wartość darowizny oraz kto ją przekazuje. Przepisy ustawy o podatku od darowizn i spadku przewidują, iż strony umowy darowizny dzielą się na;

  • Grupa 0 – obecny mąż, obecna żona, dzieci, wnuki, prawnuki, dziadkowie, rodzice, ojczym, macocha, pasierbowie.
  • Grupa I – obecny mąż, obecna żona, dzieci, wnuki, dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, pasierbowie, synowa, zięć, macocha, ojczym, teściowie.
  • Grupa II – dzieci rodzeństwa, dzieci i małżonkowie pasierbów, rodzeństwo rodziców (np. ciocia, wujek), małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), małżonkowie rodzeństwa małżonków, rodzeństwo małżonków (np. szwagier), małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka).
  • Grupa III – do tej grupy zaliczane są pozostałe osoby, które nie zostały zaliczone do pozostałych grup.

Warto wiedzieć, iż grupę 0 wyodrębniono jedynie w celu zwolnienia podatkowego. Osoby zaliczane do niej należą również do Grupy 1.

Darowizna – jaka kwota jest wolna od podatku?

Wszystkie osoby zaliczone do Grupy 0 są zwolnione z opodatkowania. Dzieje się tak bez względu na wartość otrzymanej darowizny. Osoby te, zobowiązane są w terminie 6 miesięcy, liczonym od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgłosić fakt uzyskania darowizny. Należy to zrobić u odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego. Obowiązek ten powstaje dopiero po przekroczeniu kwoty 9637 zł. Darowizna w Grupie 0, mająca wartość nieprzekraczającą wyżej określoną kwotę nie wymaga zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego.

Osoby zaliczające się do Grupy I zwolnione są z opodatkowania do kwoty 9637 zł. Jedynym warunkiem takiego zwolnienia jest zgłoszenie otrzymania darowizny odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy. Osoby z Grupy II zwolnione są z opodatkowania do kwoty 7726 zł, zachowując warunek zgłoszenia darowizny odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy. Jeśli chodzi o Grupę III, to osoby zaliczane do niej są zwolnione z opodatkowania do kwoty 4902 zł. O ile w terminie 6 miesięcy od dnia nadania obowiązku podatkowego fakt otrzymania darowizny zgłoszą odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Należy pamiętać, iż zgłoszenie darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego powinno się dokonać na formularzu SD-Z2.

Darowizna – na jakie pułapki fiskalne należy uważać?

Chcąc uniknąć obowiązku zapłaty podatku od otrzymanej darowizny, należy zadbać o to, aby darowiznę otrzymać przelewem na swój rachunek płatniczy bądź inny rachunek niż płatniczy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Darowizna może również zostać dostarczona przekazem pocztowym. Przekazanie środków pieniężnych w gotówce osobie obdarowywanej oraz wpłacenie ją przez nią na posiadany rachunek bankowy nie jest równoważne z uzyskaniem pieniędzy od dobroczyńcy przelewem na rachunek płatniczy.

Warto wiedzieć, iż niezgłoszona darowizna od najbliższych skutkuje tym, iż staje się ona opodatkowana na zasadach ogólnych. Oznacza to, iż w takim przypadku darowizna powoduje konieczność zapłaty podatku i złożenia deklaracji.

Rekomendowane artykuły