Dlaczego warto zdecydować się na staż?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, a mianowicie lepiej pracować za mniejsze wynagrodzenie i zdobyć doświadczenie zawodowe, niż stać w miejscu i nie mieć z tego kompletnie żadnych korzyści. Pozytywów tej sytuacji jest oczywiście znacznie więcej. Płatny staż to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych, ale też doskonała opcja dla osób, które chcą zdobyć doświadczenie w danym zawodzie. Możemy śmiało wybierać spośród ofert zamieszczonych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub sami poszukać pracodawcy, który chciałby mieć stażystę w swojej firmie i jest gotowy zatrudnić nas po skończonym stażu na minimum trzy miesiące. Za każdy przepracowany miesiąc przysługuje nam stypendium stażowe, a ponadto mamy prawo do wykorzystania dwóch dni wolnych na każde trzydzieści dni odbywania stażu. Jako stażysta możemy być też pewni, że nie przepracujemy więcej, niż ustawowe czterdzieści godzin tygodniowo. Do obowiązków nowego pracownika należy więc sumienne wypełnianie obowiązków w miejscu pracy, wstawianie się do Powiatowego Urzędu Pracy z listą obecności oraz prowadzenie sprawozdania z przebiegu stażu. Plusem podjęcia stażu jest także możliwość zrezygnowania z niego bez żadnych konsekwencji w przypadku podjęcia zatrudnienia. Nie musimy się więc obawiać, że podczas jego odbywania przejdzie nam koło nosa jakaś interesująca oferta pracy. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że pracodawca będzie chciał zatrudnić nas na stałe i jest to z pewnością największy pozytyw, dla którego warto zdecydować się na staż.

Rekomendowane artykuły