Jak zwalniać pracowników w czasie pandemii?

porady prawne lodz

Okres pandemii jest ciężkim czasem zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Coraz gorzej funkcjonujące firmy zmuszają właścicieli do cięcia kosztów – zazwyczaj kosztem pracowników. Jak zwalniać pracowników w czasie pandemii?

Rozwiązanie a umowa o prace i umowy cywilnoprawne

Mnóstwo firm w czasie pandemii działa w ograniczonym zakresie lub musiało zawiesić swoją działalność. Jednym ze sposobów na ograniczenie kosztów w tym ciężkim okresie jest zredukowanie liczby etatów. Tarcza antykryzysowa wprowadziła sporo tymczasowych ułatwień dla przedsiębiorstw, jednak program nic nie zmienił w kwestii ułatwiania zwolnień. W przypadku pracowników pracujących na odstawie umowy o pracę prawo chroni ich w taki sam sposób, jak przed pandemią korona wirusa. W dalszym ciągu obowiązują identyczne okresy wypowiedzenia, czyli:

  • 2 tygodnie dla pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc dla pracownika zatrudnionego krócej niż 3 lata;
  • 3 miesiące dla pracownika, który przepracował minimum trzy lata.

Podobnie jak w przypadku umów o pracę, również zasady dotyczące umów cywilnoprawnych pozostały bez zmian. Zgodnie z art. 746 Kodeku Cywilnego zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie Powinien jednak zwrócić osobie przyjmującej zlecenie wydatki, jakie ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, a w razie odpłatnego zlecenia zobowiązany jest również uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a w przypadku gdy wypowiedzenie nastąpiło bez istotnego powodu, powinien również naprawić szkodę. Zamawiający może także odstąpić od umowy o dzieło na podstawie art. 644 Kodeksu Cywilnego, który głosi, iż zamawiający może odstąpić od umowy w każdej chwili, płacąc jednak ustalone wynagrodzenie. W takim przypadku zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Okres przedemerytalny a rozwiązanie stosunku pracy

Jest to temat dość stresogenny dla osób, które myślały, iż spokojnie doczekają się swojej emerytury. Również dla pracodawców jest to ciężki orzech do zgryzienia. Można to zauważyć po częstotliwości wyszukiwań w Google takich fraz jak: „porady prawne łódź – okres przedemerytalny”, „okres przedemerytalny – zwolnienie z powodu Covid-19 Poznań”. Tak więc, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nie powinny mieć obaw o przedwczesne zwolnienie. Także pod tym względem nie wprowadzono zmian podczas uchwalania tarczy antykryzysowej. Na 4 lata przed przejściem na emeryturę pracownik wchodzi w tzw. okres ochronny.

Rekomendowane artykuły